l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Běží soutěž na průzkum

22. 11. 2021
Dalšími nezbytnými kroky pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD vypsalo ve druhé polovině listopadu výběrové řízení na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště stavby. Průzkum bude proveden před začátkem realizace. Zájemci mohou podávat své nabídky do počátku ledna, ovšem nelze vyloučit prodloužení této lhůty. Předpoklad zahájení 12,6 km dlouhé stavby je v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR