l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Bylo zahájeno územní řízení

17. 9. 2021
Do další fáze přípravy se posunula stavba "I/12 Běchovice–Úvaly". Stavební odbor MČ Praha 16. 9. 2021 zveřejnil Oznámení zahájení územního řízení. Jedná se o přeložku stávající silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly ze stávající stopy, která je nyní intravilánového charakteru. Stavba v délce přes 12 km bude trasována v nové stopě, která bude vedena mimo zastavěná území. Přeložka silnice I/12 bude vybudována jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace v návrhové kategorii S 24,5/110. Územní řízení předchází vydání územního rozhodnutí. Veřejné ústní jednání je stanoveno na 2. 11. 2021. Předpoklad vydání nepravomocného ÚR je do 31. 12. 2021.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR