l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystá se průzkum

8. 12. 2022
Řada připomínek vyvstala při projednávání konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) ke stavbě "I/12 Úvaly – Kolín, uspořádání 2+1". Proto je nutné dokumentaci dopracovat. ŘSD muselo např. přistoupit ke zpracování projektu předběžného geotechnického průzkumu (GTP). Dokumentace předběžného GTP již byla zpracována a samotný GTP by měl proběhnout v roce 2023. Na základě jeho výsledků bude možné dokončit DÚR. Ta poslouží jako vstupní podklad pro další stupeň projektové přípravy (DUSP). Přípravy stavby tedy bude následně pokračovat sloučeným stavebním a územním řízením.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR