l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystá se pyrotechnický průzkum

29. 3. 2022
Do další fáze přípravy se dostala stavba I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště před realizací stavby. Práce bude mít na starost firma Samson Praha, spol. s r.o., která byla jediným účastníkem otevřeného výběrového řízení. Tendr ŘSD vypsalo ve druhé polovině listopadu 2021. Předpokládaná cena zakázky činila 24,29 mil. Kč (bez DPH), ovšem práce provede vítězná společnost levněji, a to za 22,66 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR