l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystají se znalecké posudky

29. 4. 2022
Přípravy stavby I/12 Běchovice-Úvaly se dostala do další fáze. ŘSD uzavřelo smlouvu se společností Česká znalecká, a.s., která zajistí zpracování sedmi souhrnných znaleckých posudků. Ty jsou nezbytné pro proces majetkoprávního vypořádání. Výkupy se budou týkat katastrálních území Hlavního města Praha, Sibřiny, Květnice, Dobročovic, Škvorce, Tuklat a Úval u Prahy. Práce zahrnují zpracování souhrnných znaleckých posudků o ceně nemovitostí dotčených trvalým záborem stavby.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR