l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Dálnici má odclonit i val

2. 11. 2022
Ochrana proti hluku a také světelné odclonění. Takovou funkci u komunikací plní valy. Jeden takový má vzniknout při výstavbě křižovatky Pražského okruhu u Běchovic (dálnice D0). Val má dosáhnout výše až 45 m ochranný val a má být porostlý stromy a zelení. Plocha valu vyplní prostor mezi Českobrodskou ulicí na severu, zástavbou Běchovic na východě a mimoúrovňovou křižovatkou D0. Záměr schválili v tomto týdnu pražští radní. Zmíněné funkce zajišťují rovněž protihlukové stěny, které jsou taktéž součástí projektu. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR