l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Dokumentace se připomínkuje

19. 1. 2022
Postupnými kroky vpřed jde příprava stavby "I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1". Ta se nyní nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). K dokončení konceptu DÚR došlo v polovině prosince 2021. Nyní následuje připomínkování tohoto konceptu. Následně budou připomínky vypořádány a zapracovány do čistopisu DÚR. Jeho dokončení se předpokládá v polovině roku 2022.
 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR