l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Komise schválila záměr

18. 2. 2024
V průběhu přípravy každí stavby dochází postupně k úpravě výše předpokládaných nákladů. Ty se před vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby upřesňují. Konečné náklady ovšem nakonec stejně ovlivní výše předložených nabídek. U stavby I/12 Běchovice-Úvaly schválila Centrální komise Ministerstva dopravy dne 13. 2. 2024 aktualizaci Záměru projektu. Zároveň nadále probíhá zpracování čistopisu zadávací dokumentace stavby tak, aby letos mohlo být vypsáno výběrové řízení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR