l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Na trase běží průzkum

12. 10. 2022
Stavba silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly je úzce spjata s navazující částí D0 v úseku Běchovice-D1. A právě v budoucí trase dálnice D0 mezi Běchovicemi a D1 probíhá aktuálně pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici po geotechnickém vytýčení zkoumané lokality prochází souvisle pomocí magnetometrie každý metr čtvereční. Na základě vyhodnocení rizikových bodů probíhá jejich další lokální průzkum. Práce spočívají ve stanovení pyrotechnických rizik před realizací stavby D0 511. Průzkum má na starost firma Samson Praha, spol. s r.o.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR