l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Na trase se připravuje kácení

3. 1. 2023
ŘSD vypsalo soutěž na další zakázku související se stavbou části Pražského okruhu (D0) mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Pro úsek 511 délky 12,6 km začalo výběrové řízení na kácení stromů v celé trase budoucí dálnice. Odhadovaná cena zakázky na kácení je 22 mil. Kč (bez DPH). Nyní má ŘSD 85% pozemků, a to i těch určených pro kácení. Kácení není jedinou zakázkou na přípravu trasy, která se projeví i v terénu. V roce 2022 byla uzavřena smlouva na pyrotechnických průzkum. Letos ŘSD plánuje vypsat i soutěže na náhradní výsadbu a záchranný archeologický výzkum.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR