l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Příprava pokračuje dalšími tendry

28. 3. 2024
Ředitelství silnic a dálnic podniklo další kroky v přípravě stavby I/12 Běchovice-Úvaly. Na konci března ŘSD vypsalo zakázku na realizaci zemních prací s dokácením zeleně a odstraněním pařezů pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Zemní práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností PUDIS a.s. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu, který se také již soutěží. Předpokládaná cena zakázky činí 385,355 mil. Kč (bez daně). Jedna související zakázka již byla koncem března vysoutěžena. Zajištění kácení dřevin bude mít na starost firma PROPE - údržba zeleně, s.r.o. O zakázku se ucházelo sedm zájemců, přičemž vítězný uchazeč uspěl s nabídkovou cenou ve výši 1,90 mil. Kč (bez DPH).
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR