l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Připravuje se zadávací dokumentace

23. 2. 2023
Nejen zpracováním geometrických plánů pokračuje příprava 12,6 km dlouhé stavby "I/12 Běchovice – Úvaly". V průběhu ledna uzavřelo ŘSD smlouvu na zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) bez BIM. Zakázka zahrnuje zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor během stavby. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Zpracování má na starost firma Sudop Praha a.s., která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 74,29 mil. Kč (bez DPH). V soutěži se o zakázku ucházeli celkem čtyři společnosti. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR