l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Proti stavbě D0 přišly žaloby

21. 9. 2022
Žaloby jsou vedeny proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který letos vydal územní rozhodnutí pro stavbu Pražského okruhu, a to konkrétně k části označované jako 511 (mezi dálnicí D1 a Běchovicemi). ŘSD v brzké době očekává rozsudek soudu v Ostravě, který je dle zákona příslušný k projednávání sporů o povolování velkých dopravních staveb. Příprava nicméně i nadále pokračuje. ŘSD již dříve rozeslalo prakticky všem soukromým vlastníkům návrhy kupních smluv, přičemž od června je již většina z nich (cca 2/3) podepsaná. ŘSD zároveň připravujeme kácení v trase (v zimním období) a roce 2023 i záchranný archeologický výzkum (ZAV). Již také začala inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a na podzim zahájí ŘSD práce na zadávací dokumentaci stavby (ZDS). Úsek délky 12,6 km plánuje ŘSD začít stavět v roce 2024 a bude přímo navazovat na silnici I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR