l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Rozhodnutí je pravomocné

30. 8. 2022
Přeložka silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly získala pravomocné územní rozhodnutí. Jde o stěžejní krok v přípravném procesu. Proti vydanému ÚR, k němuž došlo v průběhu července, nebylo v zákonné lhůtě podáno žádné odvolání. Získáním právní moci ÚR tak může plynule pokračovat další příprava. Na stavbu v délce 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a připravují se veškeré podklady pro zahájení majetkoprávní přípravy a pro inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR