l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Sjezd na Květnici se stavět bude

16. 12. 2021
Jedním z několika témat při veřejném projednání stavby silnice „I/12 Běchovice - Úvaly“ byla v listopadu také záležitost ohledně stavby mimoúrovňové křižovatky, která by na novou přeložku napojila obec Květnice. Přítomní občané a zástupci obce byli ze strany ŘSD a projektantů ujištěni, že MÚK Květnice je součástí projektu. MÚK vznikne v místech, kudy dnes prochází silnice III. třídy (ulice Na Ladech). Stavba bude realizována společně s části Pražského okruhu (dálnice D0 úsek 511). V případě 12,6 km dlouhé stavby „I/12 Běchovice – Úvaly“ nyní stále běží územní řízení a čeká se na vydání územního rozhodnutí.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR