l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Úsek Pražského okruhu získal rozhodnutí

11. 8. 2022
Jedna z největších priorit v plánech ŘSD v oblasti dopravních staveb v ČR získala územní rozhodnutí (ÚR). Krajský úřad Jihočeského kraje vydal v červnu 2022 nové územní rozhodnutí na část dálnice D0 v úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Úředníci v ÚR potvrdili většinu ÚR vydaného již v červenci 2020. Na stavbu 12,6 km dlouhé trasy je již zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP) a byly zahájeny výkupy pozemků v celém trvalém záboru trasy. Zároveň nyní bude probíhat kompletní příprava pro podání žádosti o stavební povolení. Stavba 511 bude přímo navazovat na stavbu silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Obě stavby jsou vzájemně propojené, a to na mimoúrovňové křižovatce Dubeč.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR