l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Úsek získal rozhodnutí

22. 7. 2022
Stavební úřad Městské části Praha 21 vydal 20. 7. 2022 územní rozhodnutí (ÚR) na akci “I/12 Běchovice - Úvaly”. Na stavbu čtyřpruhové silnice délky 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a připravují se podklady pro zahájení majetkoprávní přípravy, která bude zahájena ihned po nabytí právní moci ÚR. O vydání ÚR požádalo ŘSD už počátkem června 2019. Úředníci poté požadovali doplnění části dokladů, k čemuž došlo. Veřejné ústní projednání záměru stavby se uskutečnilo 2. 11. 2021 a v minulých dnech tedy bylo ÚR (zatím nepravomocné) vydáno.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR