l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Vznikla nová vizualizace

20. 10. 2021
Zasazení stavby do terénu, pohled na provoz na stávající silnici, popis vedení trasy a významných stavebních objektů či data o stavbě. To vše nabízí vizualizace stavby I/12 Běchovice - Úvaly, jejíž aktualizované zpracování bylo v těchto dnech zveřejněno. Na budoucí podobu 12,6 km dlouhé stavby se lze podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=eBFBZkXfpzk
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR