l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Bylo zahájeno územní řízení

17. 9. 2021
Do další fáze přípravy se posunula stavba "I/12 Běchovice–Úvaly". Stavební odbor MČ Praha 16. 9. 2021 zveřejnil Oznámení zahájení územního řízení. Jedná se o přeložku stávající silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly ze stávající stopy,…

Úřad požaduje další podklady

9. 6. 2021
Zatím stále v kancelářích pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice–Úvaly. Přípravná fáze se nyní nachází ve fázi územního řízení, které předchází vydání územního rozhodnutí (ÚR). Stavebním úřadem městské části Praha 21, u kterého je vedeno…

Pracuje se na dokumentaci DÚR

21. 4. 2021
Úpravu v délce téměř třicet kilometrů čeká silnici I/12 v úseku mezi Úvaly a Kolínem. Vzhledem k rozsahu stavby je příprava náročná, nicméně stále  pokračuje. Momentálně se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), kterou…

Čistopis dokumentace je připraven

12. 2. 2021
Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí musí počkat dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) ke stavbě "I/12 Běchovice-Úvaly". ŘSD má dokončený koncept DSP, ovšem nyní nemůže s další přípravou pokročit.…

Koncept dokumentace byl dokončen

14. 12. 2020
V případě projektové přípravy stavby "I/12 Běchovice-Úvaly" nastal další posun. Na počátku prosince dokončila zpracovatelská firma (Sudop Group) koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP). Nadále platí, že dokončení DSP (v podobě…

Pokračují práce na stavební dokumentaci

20. 8. 2020
Již jen měsíce zbývají k dokončení základní podoby dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu "I/12 Běchovice-Úvaly".

Termín vydání územního rozhodnutí oddalují i připomínky obcí

28. 5. 2020
Silnice I/12 procházející městy východně od Prahy se má dočkat přeložení do nové trasy, a to konkrétně v úseku Běchovice–Úvaly.

Vydání územního rozhodnutí se odkládá

21. 1. 2020
Stavba I/12 Běchovice–Úvaly stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Tento klíčový dokument, bez kterého nelze v přípravě plynule pokračovat, měl být původně vydaný v minulém roce.

Územní řízení je přerušené

26. 11. 2019
Vydání územní rozhodnutí pro stavbu I/12 Běchovice–Úvaly se odkládá. Původně měl být tento dokument vydaný v roce 2019, ovšem územní řízení bylo přerušeno výzvou k doplnění podkladů.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

4. 6. 2019
Dne 3. 6. 2019 byla na MÚČ Praha 21 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/12 Běchovice –Úvaly.

Aktuální stav přípravy

16. 4. 2019
V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o vlivu na ŽP, které vydalo MŽP.

Stavba spojky dostala dotaci

18. 10. 2018
Hostivařská komunikace odvede tranzit, pomůže také dopravě za východní hranicí Prahy.

Křižovatku u Českého Brodu čekají velké změny

6. 10. 2018
Řidiči by se mohli dočkat bezpečnější křižovatky u Českého Brodu. Předcházet tomu ale bude série opatření. Vyplývá to z jednání projektanta, zástupců města i Ředitelství silnic a dálnic, i po jednání s dopravním inspektorátem.

Podrobný geotechnický průzkum

30. 7. 2018
ŘSD ČR, Závod Praha zahajuje podrobný geotechnický průzkum na akci „I/12 Běchovice – Úvaly“.

Proces EIA

19. 3. 2018
Proces EIA byl v minulosti veden dle zákona č.244/1992, tedy vydané Stanovisko nemělo časově omezenou platnost.

Stavba silnice I/12

5. 1. 2018
Vítáme Vás na nově spuštěném webu věnované silnici I/12, kde se dozvíte veškeré informace o probíhající stavbě. Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). 
  • 1
  • 2
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR