l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Úsek Pražského okruhu získal rozhodnutí

11. 8. 2022
Jedna z největších priorit v plánech ŘSD v oblasti dopravních staveb v ČR získala územní rozhodnutí (ÚR). Krajský úřad Jihočeského kraje vydal v červnu 2022 nové územní rozhodnutí na část dálnice D0 v úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí…

Úsek získal rozhodnutí

22. 7. 2022
Stavební úřad Městské části Praha 21 vydal 20. 7. 2022 územní rozhodnutí (ÚR) na akci “I/12 Běchovice - Úvaly”. Na stavbu čtyřpruhové silnice délky 12,6 km je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a připravují se podklady pro…

Vydání rozhodnutí se posunuje

24. 5. 2022
K vydání územního rozhodnutí na stavbu I/12 Běchovice – Úvaly má dojít nejpozději do konce června 2022. Termín se posunul kvůli zpoždění u navazující stavby pražského okruhu D0 511 Běchovice – D1.  

Chystají se znalecké posudky

29. 4. 2022
Přípravy stavby I/12 Běchovice-Úvaly se dostala do další fáze. ŘSD uzavřelo smlouvu se společností Česká znalecká, a.s., která zajistí zpracování sedmi souhrnných znaleckých posudků. Ty jsou nezbytné pro proces majetkoprávního vypořádání.…

Chystá se pyrotechnický průzkum

29. 3. 2022
Do další fáze přípravy se dostala stavba I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD uzavřelo smlouvu na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště před realizací stavby. Práce bude mít na starost firma Samson Praha,…

Dokumentace se připomínkuje

19. 1. 2022
Postupnými kroky vpřed jde příprava stavby "I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1". Ta se nyní nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). K dokončení konceptu DÚR došlo v polovině prosince 2021. Nyní…

Sjezd na Květnici se stavět bude

16. 12. 2021
Jedním z několika témat při veřejném projednání stavby silnice „I/12 Běchovice - Úvaly“ byla v listopadu také záležitost ohledně stavby mimoúrovňové křižovatky, která by na novou přeložku napojila obec Květnice. Přítomní občané a zástupci…

Běží soutěž na průzkum

22. 11. 2021
Dalšími nezbytnými kroky pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice-Úvaly. ŘSD vypsalo ve druhé polovině listopadu výběrové řízení na provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v zájmové ploše záboru staveniště stavby. Průzkum bude…

ŘSD se připravuje na výkupy

1. 11. 2021
Na stavbě 12,6 km dlouhé trase stavby I/12 Běchovice–Úvaly bude nutné vykoupit stovky pozemků. Fáze majetkoprávní přípravy ale může nastat až poté, co stavba získá pravomocné územní rozhodnutí (ÚR). Před započetím výkupů bude zpracován…

Vznikla nová vizualizace

20. 10. 2021
Zasazení stavby do terénu, pohled na provoz na stávající silnici, popis vedení trasy a významných stavebních objektů či data o stavbě. To vše nabízí vizualizace stavby I/12 Běchovice - Úvaly, jejíž aktualizované zpracování bylo v těchto…

Bylo zahájeno územní řízení

17. 9. 2021
Do další fáze přípravy se posunula stavba "I/12 Běchovice–Úvaly". Stavební odbor MČ Praha 16. 9. 2021 zveřejnil Oznámení zahájení územního řízení. Jedná se o přeložku stávající silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly ze stávající stopy,…

Úřad požaduje další podklady

9. 6. 2021
Zatím stále v kancelářích pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice–Úvaly. Přípravná fáze se nyní nachází ve fázi územního řízení, které předchází vydání územního rozhodnutí (ÚR). Stavebním úřadem městské části Praha 21, u kterého je vedeno…

Pracuje se na dokumentaci DÚR

21. 4. 2021
Úpravu v délce téměř třicet kilometrů čeká silnici I/12 v úseku mezi Úvaly a Kolínem. Vzhledem k rozsahu stavby je příprava náročná, nicméně stále  pokračuje. Momentálně se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), kterou…

Čistopis dokumentace je připraven

12. 2. 2021
Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí musí počkat dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) ke stavbě "I/12 Běchovice-Úvaly". ŘSD má dokončený koncept DSP, ovšem nyní nemůže s další přípravou pokročit.…

Koncept dokumentace byl dokončen

14. 12. 2020
V případě projektové přípravy stavby "I/12 Běchovice-Úvaly" nastal další posun. Na počátku prosince dokončila zpracovatelská firma (Sudop Group) koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP). Nadále platí, že dokončení DSP (v podobě…

Pokračují práce na stavební dokumentaci

20. 8. 2020
Již jen měsíce zbývají k dokončení základní podoby dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu "I/12 Běchovice-Úvaly".

Termín vydání územního rozhodnutí oddalují i připomínky obcí

28. 5. 2020
Silnice I/12 procházející městy východně od Prahy se má dočkat přeložení do nové trasy, a to konkrétně v úseku Běchovice–Úvaly.

Vydání územního rozhodnutí se odkládá

21. 1. 2020
Stavba I/12 Běchovice–Úvaly stále čeká na vydání územního rozhodnutí. Tento klíčový dokument, bez kterého nelze v přípravě plynule pokračovat, měl být původně vydaný v minulém roce.

Územní řízení je přerušené

26. 11. 2019
Vydání územní rozhodnutí pro stavbu I/12 Běchovice–Úvaly se odkládá. Původně měl být tento dokument vydaný v roce 2019, ovšem územní řízení bylo přerušeno výzvou k doplnění podkladů.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

4. 6. 2019
Dne 3. 6. 2019 byla na MÚČ Praha 21 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/12 Běchovice –Úvaly.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR